Speciálně pedagogické centrum - SPC


Je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Naše centrum
(při Mateřské škole, Speciální škole a Praktické škole - www.specialnihk.cz)

je určeno pro:

- děti, žáky a studenty s mentální retardací různých stupňů
- děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra
- rodiče dětí s mentální retardací a s poruchami autistického spektra
- třídní učitele, asistenty pedagogů a jiné pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují