O CENTRU

Speciálně pedagogické centrum – SPC

NAŠE SPC SE PŘIPOJUJE KE STÁVCE 27.11. 2023,

VÍCE INFORMACÍ ZDE:

https://www.spchk.cz/wp-content/uploads/Xerox-Scan_21112023130048.pdf

 

Je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Naše centrum
(při Mateřské škole, Speciální škole a Praktické škole – www.specialnihk.cz)

je určeno pro:

– děti, žáky a studenty s mentální retardací různých stupňů
– děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra
– rodiče dětí s mentální retardací a s poruchami autistického spektra
– třídní učitele, asistenty pedagogů a jiné pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují