O CENTRU

Speciálně pedagogické centrum – SPC

Je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Naše centrum
(při Mateřské škole, Speciální škole a Praktické škole – www.specialnihk.cz)

je určeno pro:

– děti, žáky a studenty s mentální retardací různých stupňů
– děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra
– rodiče dětí s mentální retardací a s poruchami autistického spektra
– třídní učitele, asistenty pedagogů a jiné pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují