Den otevřených dveří

Vážení rodiče, dne 8. 12. 2022 máte možnost podívat se do školy, kde se vzdělávají děti s mentálním postižením a děti s poruchami autistického spektra bez ohledu na úroveň rozumových schopností. Mimo jiné můžete nahlédnout do výuky i ve třídách, kde se vzdělávají děti s dobrými rozumovými schopnostmi, ale s potřebou uzpůsobení prostředí a organizace výuky (tedy mnohdy budoucí středoškoláci, kteří pokračují na maturitních oborech). Uvidíte v praxi, jak vypadá strukturované učení, struktura prostředí a času, jak lze modifikovat vzdělávací metody.