NAŠE SLUŽBY

Služby

Psycholog

Sociální pracovnice

Krajský koordinátor pro autismus

Speciální pedagog

Pro klienty s mentálním postižením a/nebo poruchami autistického spektra následující dlouhodobé programy:

  • Nácvik strukturovaného učení a rozvoj grafomotoriky (Mgr. Jarková)
  • Rozvoj komunikačních dovedností a nácvik technik alternativní a augmentativní komunikace (Mgr. Jelínková, Mgr. Kárníková)
  • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina (Mgr. et Mgr. Veinertová)
  • Program Deficity dílčích funkcí dle B. Sindelar (Mgr. et Mgr. Veinertová)
  • Kognitivně-behaviorální psychoterapie, nácvik sociálních dovedností, práce s emocemi (Mgr. Doucková)
  • Feuersteinovo instrumentální obohacování (Mgr. Jelínková)
  • Práce s kolektivem třídy, kde se vzdělává žák s PAS nebo mentálním postižením (Mgr. Bílová)
  • Nácvik relaxačních technik, autogenní trénink (Mgr. Bílová)
  • Neurovývojová stimulace (Mgr. Horáková)

 

Veškeré programy jsou bezplatné a probíhají v prostorách SPC (s výjimkou práce se třídou, která probíhá přímo v terénu).