UŽITEČNÉ ODKAZY

Užitečné odkazy

Zde naleznete odkazy na webové stránky institucí zabývající se problematikou, která je předmětem činnosti SPC.

http://www.helpnet.cz/ Informační servis pro zdravotně postižené
https://www.alfabet.cz/ Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
http://www.nrzp.cz/ Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
http://www.czphk.cz/ Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, J. Černého 8/28, HK 503 41
Ředitel: Mgr. Morávek tel.: 495 538 867, 604 839 979
tel.: 495 538 867, 605 131 652 – p. Venclová
https://www.ochrance.cz/ Stránky veřejného ochránce práv
https://www.mpsv.cz/cs/ Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
https://nautis.cz/cz Národní ústav pro autismus, zú. (dříve APLA Praha)
http://arpzpd.cz/ Bc. Martina Smolíková, ředitelka
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Karlínské nám. 59/12, Praha 8, 186 03
IČO 43002455
tel.224 817 393, 602 399 991
m.smolikova@arpzpd.cz
http://www.nuv.cz/uploads/poradenstvi/kontakty Krajské koordinátorky pro péči o děti s poruchami autistického spektra
https://www.kresadlohk.cz/ Křesadlo – centrum pomoci lidem s PAS v Hradci Králové
https://psychobiotika.info/ Stránky o působení probiotik na obtíže spojené nejen s poruchou autistického spektra
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/13557/37732/Průkaz%20PAS%20-%20distribuce.pdf Průkaz pro osoby s PAS

 

Informace pro rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování – Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení:   informativní leták

Osobní asistence pro žáky s PAS informace pro zájemce asistent pro žáky s PAS

webove-stranky-pro-rodice (verze pro tisk)